Werken bij OPSPOOR

Wie bij een van onze scholen werkt, wordt OPSPOOR

Leerkracht De Nieuwe Wereld

Omschrijving

Locatie:

Purmerend

Vakgebied:

Leerkracht

Functie:

Leerkracht obs De Nieuwe Wereld

FTE:

0,6 FTE

Introductie

Obs De Nieuwe Wereld zoekteen leerkracht LB, 0.6 fte, voor de middenbouw/bovenbouw.
Samenwerken, Groei, Meesterschap, Verantwoordelijkheid, eerlijk en veiligheid.

Wij werken aan een professionele cultuur met de methodiek van stichting Leerkracht. We zoeken iemand die echt als teamspeler mee wil werken om de school nog verder te ontwikkelen. Als leerkracht hecht je grote waarde aan goede afgestemde instructie en werk je handelings- en opbrengstgericht. We werken thematisch met de zaakvakken. We werken met de Vreedzame school en vinden bewegen belangrijk.

Over obs De Nieuwe Wereld
Obs De Nieuwe Wereld is met recht een wereldschool.Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. We besteden daarom veel aandacht aan het principesamen leven, leren en werken en leggen daarmee het fundament voor een betrokken samenleving.Onze leerlingen krijgen meedat iedereenanders is enjuistdaarom bijzonder.Verschil mag er wezen!Iedereenheeft zijn eigen talent en wij biedende kans om die te benutten.Leerlingen voelen zich opDe Nieuwe Wereldveiligenvrij om zichzelf te zijn.

Je kunt je sollicitatie richten aan de heer Dennis van Alfen.

Contactgegevens

Gegevens contactpersoon

Telefoon:

Gegevens locatie

Adres:

Yellowstone 11

Postcode & Plaats:

1448 XW Purmerend